برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کوالالامپور + لنکاوی

تور کوالالامپور + لنکاوی 12 آذر 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 9/12 دوشنبه 9/20
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Greenish Hotel Langkawi
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/09/12
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1402/09/20
17:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور لنکاوی + کوالالامپور 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
اقساطی
Bella Vista Express Langkawi
(2)
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + لنکاوی 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Bella Vista Waterfront hotel
۳ ستاره تاپ
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور لنکاوی + کوالالامپور 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Bella Vista Express Langkawi
(2)
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + لنکاوی 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Bella Vista Waterfront hotel
۳ ستاره تاپ
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور لنکاوی + کوالالامپور 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
اقساطی
Bella Vista Express Langkawi
(2)
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + لنکاوی 12 آذر 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 9/12 دوشنبه 9/20
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Aseania Resort hotel(دلوکس)
(5)
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/09/12
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1402/09/20
17:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + لنکاوی 12 آذر 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 9/12 دوشنبه 9/20
Hotel Pudu Plaza(سوپریور)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Greenish Hotel Langkawi
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/09/12
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1402/09/20
17:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + لنکاوی 12 آذر 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 9/12 دوشنبه 9/20
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ramada by Wyndham Langkawi Marina
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/09/12
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1402/09/20
17:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + لنکاوی 12 آذر 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 9/12 دوشنبه 9/20
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Adya Hotel Langkawi(رو به باغ دلوکس)
۴ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/09/12
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1402/09/20
17:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + لنکاوی 12 آذر 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 9/12 دوشنبه 9/20
Hotel Pudu Plaza(سوپریور)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Aseania Resort hotel
(5)
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/09/12
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1402/09/20
17:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + لنکاوی 12 آذر 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 9/12 دوشنبه 9/20
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Greenish Hotel Langkawi
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/09/12
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1402/09/20
17:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + لنکاوی 12 آذر 1402(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 9/12 دوشنبه 9/20
Hotel Pudu Plaza(سوپریور)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Ramada by Wyndham Langkawi Marina
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1402/09/12
11:30
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1402/09/20
17:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + لنکاوی 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Bella Vista Waterfront hotel
۳ ستاره تاپ
BB
لنکاوی (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور لنکاوی + کوالالامپور 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
اقساطی
Bella Vista Express Langkawi
(2)
۳ ستاره
BB
لنکاوی (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
02:45
سلام ایر
سلام ایر
215بعدی >