برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
Hotel Pudu Plaza(سوپریور)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:50
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:50
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Hotel Pudu Plaza
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:55
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:50
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(8 شب از تهران)

شنبه 12/26 سه‌شنبه 1/7
نوروز ۱۴۰۳
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
سه‌شنبه
1403/01/07
04:30
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 شنبه 1/18
نوروز ۱۴۰۳
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1403/01/18
04:30
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 شنبه 1/18
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1403/01/18
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
Pacific Express Hotel Chinatown
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/17
12:30
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Pacific Express Hotel Central Market
(13)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/17
12:30
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 26 اسفند 1402(7 شب از تهران)

شنبه 12/26 دوشنبه 1/6
نوروز ۱۴۰۳
J-Hotel by Dorsett
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
شنبه
1402/12/26
14:50
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/01/06
02:50
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
WP Kuala Lumpur hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کوالالامپور
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/17
12:30
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 شنبه 1/18
نوروز ۱۴۰۳
WP Kuala Lumpur hotel
۳ ستاره تاپ
BB
کوالالامپور
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:45
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1403/01/18
12:30
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Metro Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/17
12:30
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 شنبه 1/18
نوروز ۱۴۰۳
Metro Hotel
(1)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:45
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1403/01/18
12:30
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور 9 فروردین 1403(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 1/9 جمعه 1/17
نوروز ۱۴۰۳
اقساطی
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
(1)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور
رفت:
پنج‌شنبه
1403/01/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
جمعه
1403/01/17
12:30
سلام ایر
سلام ایر
2129بعدی >