برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کوالالامپور + پنانگ

تور کوالالامپور + پنانگ 21 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/21 سه‌شنبه 3/29
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/21
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 30 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/30 پنج‌شنبه 4/7
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/30
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/07
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 20 خرداد 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/20 دوشنبه 3/28
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/20
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 13 خرداد 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/13 دوشنبه 3/21
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/13
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/03/21
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 16 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/16 پنج‌شنبه 3/24
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/16
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/24
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 28 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/28 سه‌شنبه 4/5
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/28
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/04/05
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 6 تیر 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 4/6 پنج‌شنبه 4/14
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/04/06
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/14
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 23 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/23 پنج‌شنبه 3/31
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/23
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/03/31
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 21 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/21 سه‌شنبه 3/29
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
(2)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/21
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 30 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/30 پنج‌شنبه 4/7
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
(2)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/30
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/07
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 19 خرداد 1403(7 شب از تهران)

شنبه 3/19 دوشنبه 3/28
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
شنبه
1403/03/19
14:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 20 خرداد 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/20 دوشنبه 3/28
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
(2)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/20
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/03/28
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 27 خرداد 1403(7 شب از تهران)

یک‌شنبه 3/27 دوشنبه 4/4
Sakura Elite Hotel Kuala Lumpur
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
یک‌شنبه
1403/03/27
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
دوشنبه
1403/04/04
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 21 خرداد 1403(7 شب از تهران)

دوشنبه 3/21 سه‌شنبه 3/29
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade
(1)
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Royale Chulan Penang Hotel
۴ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
دوشنبه
1403/03/21
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1403/03/29
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 30 خرداد 1403(7 شب از تهران)

چهارشنبه 3/30 پنج‌شنبه 4/7
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade
(1)
۴ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Royale Chulan Penang Hotel
۴ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
چهارشنبه
1403/03/30
11:25
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1403/04/07
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا
29بعدی >