برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کوالالامپور + پنانگ

مرتب سازی (ارزان‌ترین)
فیلتر

تور کوالالامپور + پنانگ 29 اسفند 1401(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 سه‌شنبه 01/08
Pacific Express Hotel Chinatown
سه ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
سه ستاره تاپ
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 2 فروردین 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 پنج‌شنبه 01/10
Pacific Express Hotel Chinatown
سه ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
سه ستاره تاپ
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 29 اسفند 1401(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 سه‌شنبه 01/08
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
سه ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
سه ستاره تاپ
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 29 اسفند 1401(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 سه‌شنبه 01/08
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
سه ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Flamingo Beach Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 2 فروردین 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 پنج‌شنبه 01/10
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
سه ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
سه ستاره تاپ
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 29 اسفند 1401(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 سه‌شنبه 01/08
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade
چهار ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Flamingo Beach Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 2 فروردین 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 پنج‌شنبه 01/10
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
سه ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Flamingo Beach Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 29 اسفند 1401(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 سه‌شنبه 01/08
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade
چهار ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Evergreen Laurel Hotel
پنج ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 29 اسفند 1401(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 سه‌شنبه 01/08
Dorsett Kuala Lumpur
چهار ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Flamingo Beach Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 29 اسفند 1401(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 سه‌شنبه 01/08
Royale Chulan Bukit Bintang
چهار ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Flamingo Beach Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 29 اسفند 1401(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 سه‌شنبه 01/08
Dorsett Kuala Lumpur
چهار ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Evergreen Laurel Hotel
پنج ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 2 فروردین 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 پنج‌شنبه 01/10
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade
چهار ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Flamingo Beach Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 2 فروردین 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 پنج‌شنبه 01/10
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade
چهار ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Evergreen Laurel Hotel
پنج ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 2 فروردین 1402(7 شب از تهران)

چهارشنبه 01/02 پنج‌شنبه 01/10
Dorsett Kuala Lumpur
چهار ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Flamingo Beach Hotel
سه ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
چهارشنبه
1402/01/02
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/01/10
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا

تور کوالالامپور + پنانگ 29 اسفند 1401(7 شب از تهران)

دوشنبه 12/29 سه‌شنبه 01/08
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade
چهار ستاره
4 شب
BB
کوالالامپور
Bayview Hotel Georgetown Penang
چهار ستاره
3 شب
BB
پنانگ
رفت:
دوشنبه
1401/12/29
11:00
ایر عربیا
ایر عربیا
برگشت:
سه‌شنبه
1402/01/08
00:00
ایر عربیا
ایر عربیا