برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور کوالالامپور + پنانگ

تور پنانگ + کوالالامپور 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
اقساطی
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + پنانگ 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور پنانگ + کوالالامپور 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + پنانگ 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور پنانگ + کوالالامپور 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
اقساطی
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور پنانگ + کوالالامپور 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
اقساطی
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + پنانگ 21 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/21 پنج‌شنبه 9/30
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/21
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/30
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور پنانگ + کوالالامپور 23 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/23 شنبه 10/2
اقساطی
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/10/02
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + پنانگ 23 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/23 شنبه 10/2
اقساطی
Citin Hotel Masjid Jamek by Compass Hospitality
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Rainbow Paradise Beach Resort hotel
۳ ستاره تاپ
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/10/02
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور پنانگ + کوالالامپور 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
اقساطی
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
J-Hotel by Dorsett
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور پنانگ + کوالالامپور 9 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/9 شنبه 9/18
اقساطی
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
(1)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/09
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/18
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور پنانگ + کوالالامپور 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
(1)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور پنانگ + کوالالامپور 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
J-Hotel by Dorsett
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
02:45
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + پنانگ 14 آذر 1402(7 شب از تهران)

سه‌شنبه 9/14 پنج‌شنبه 9/23
اقساطی
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
(1)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
سه‌شنبه
1402/09/14
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
پنج‌شنبه
1402/09/23
00:00
سلام ایر
سلام ایر

تور کوالالامپور + پنانگ 16 آذر 1402(7 شب از تهران)

پنج‌شنبه 9/16 شنبه 9/25
اقساطی
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
(1)
۳ ستاره
BB
کوالالامپور (4 شب)
Flamingo Beach Hotel
(4)
۳ ستاره
BB
پنانگ (3 شب)
رفت:
پنج‌شنبه
1402/09/16
11:55
سلام ایر
سلام ایر
برگشت:
شنبه
1402/09/25
00:00
سلام ایر
سلام ایر
210بعدی >