برای استفاده از اپلیکیشن مسافران، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کنید

تور شنزن + گویلین + گوانجو 15 تیر 1403(9 شب از تهران)

جمعه 4/15 دوشنبه 4/25
Century Plaza Hotel
۴ ستاره
BB
شنزن (3 شب)
Guilin Royal Garden Hotel
۵ ستاره
BB
گویلین (3 شب)
Nanyang Kings Gate hotel
(1)
۴ ستاره
BB
گوانجو (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/04/15
20:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
دوشنبه
1403/04/25
23:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شنزن + گویلین + گوانجو 22 تیر 1403(9 شب از تهران)

جمعه 4/22 دوشنبه 5/1
Century Plaza Hotel
۴ ستاره
BB
شنزن (3 شب)
Guilin Royal Garden Hotel
۵ ستاره
BB
گویلین (3 شب)
Nanyang Kings Gate hotel
(1)
۴ ستاره
BB
گوانجو (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/04/22
20:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
دوشنبه
1403/05/01
23:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شنزن + گویلین + گوانجو 29 تیر 1403(9 شب از تهران)

جمعه 4/29 دوشنبه 5/8
Century Plaza Hotel
۴ ستاره
BB
شنزن (3 شب)
Guilin Royal Garden Hotel
۵ ستاره
BB
گویلین (3 شب)
Nanyang Kings Gate hotel
(1)
۴ ستاره
BB
گوانجو (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/04/29
20:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
دوشنبه
1403/05/08
23:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شنزن + گویلین + گوانجو 5 مرداد 1403(9 شب از تهران)

جمعه 5/5 دوشنبه 5/15
Century Plaza Hotel
۴ ستاره
BB
شنزن (3 شب)
Guilin Royal Garden Hotel
۵ ستاره
BB
گویلین (3 شب)
Nanyang Kings Gate hotel
(1)
۴ ستاره
BB
گوانجو (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/05/05
20:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
دوشنبه
1403/05/15
23:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شنزن + گویلین + گوانجو 12 مرداد 1403(9 شب از تهران)

جمعه 5/12 دوشنبه 5/22
Century Plaza Hotel
۴ ستاره
BB
شنزن (3 شب)
Guilin Royal Garden Hotel
۵ ستاره
BB
گویلین (3 شب)
Nanyang Kings Gate hotel
(1)
۴ ستاره
BB
گوانجو (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/05/12
20:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
دوشنبه
1403/05/22
23:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان

تور شنزن + گویلین + گوانجو 19 مرداد 1403(9 شب از تهران)

جمعه 5/19 دوشنبه 5/29
Century Plaza Hotel
۴ ستاره
BB
شنزن (3 شب)
Guilin Royal Garden Hotel
۵ ستاره
BB
گویلین (3 شب)
Nanyang Kings Gate hotel
(1)
۴ ستاره
BB
گوانجو (3 شب)
رفت:
جمعه
1403/05/19
20:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان
برگشت:
دوشنبه
1403/05/29
23:30
هواپیمائی ماهان
هواپیمائی ماهان